Liczba odwiedzin strony: 188059 Osób na stronie: 2
 

Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w
Zgierzu
Tomasz Banach

 
Dziennik Ustaw 1999 Nr 112 poz. 1319 - Instrukcja kancelaryjna dla organów gmin i związków międzygminnych
ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 1999 r.) Na podstawie art. 39a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje: § 1.  1. Ustala się instrukcję kancelaryjną dla organów gmin i związków międzygminnych, określającą zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin i związków międzygminnych, w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą, stanowiącą załącznik do rozporządzenia. 2. Przepisy instrukcji kancelaryjnej mają zastosowanie przy załatwianiu spraw przez organy wykonawcze jednostek pomocniczych, o których mowa w art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126). § 2.  Traci moc zarządzenie nr 40 Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1990 r. w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach gmin, związków komunalnych i sejmików samorządowych. § 3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r. ZAŁĄCZNIK INSTRUKCJA KANCELARYJNA DLA ORGANÓW GMINY I ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH Spis treści Rozdział I         Postanowienia ogólne Rozdział II        Przyjmowanie i obieg korespondencji Rozdział III       Przekazywanie...
KRS 0000053376 - KÓŁKO ROLNICZE W CZMONIU
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
KÓŁKO ROLNICZE W CZMONIU KÓŁKO ROLNICZE 2001-10-29 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
62-035 CZMOŃ KÓRNIK POZNAŃSKI WIELKOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 300275621 0000053376
KRS 0000053375 - NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM S.A. ZWIĄZEK ZAWODOWY 2001-11-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PELPLIŃSKA 21 83-200 STAROGARD GDAŃSKI STAROGARD GDAŃSKI STAROGARDZKI POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 192088566 0000053375
KRS 0000053374 - "NICKEL POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"NICKEL POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI SP. Z O.O. 2001-10-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KORKOWA 106 04-549 WARSZAWA WARSZAWA-WAWER WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(1) 613-02-92 (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
952-105-37-65 11830842 0000053374
KRS 0000053373 - P.H.U. PRO-ECO D.KAPITAN M.GOLIS SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
P.H.U. PRO-ECO D.KAPITAN M.GOLIS SP. J. SP. J. 2001-10-15 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DYREKCYJNA 9 40-013 KATOWICE M. KATOWICE M. KATOWICE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000053373
KRS 0000053371 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA STOWARZYSZENIE 2001-11-06 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
OPOLSKA 3 A 46-045 RZĘDÓW TURAWA OPOLSKI OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 160048511 0000053371
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Zgierz HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Tomasz Banach
adwokat łódzkieradca prawny łódzkienotariusz łódzkiesyndyk łódzkiekancelaria prawna łódzkiedoradztwo prawne łódzkieprawnikReklama